REGULAMIN WARSZTATÓW STACJONARNYCH

REGULAMIN WARSZTATÓW STACJONARNYCH

Obowiązuje uczestnika stacjonarnych warsztatów stylizacji mebli w pracowni HOKUS POKUS HOME.

 1. Organizatorem warsztatów jest: Karolina Pach, właścicielka pracowni HOKUS POKUS HOME, mieszczącej się w Książenicach,  ul. Na skraju 14, 05-825, email: hokuspokus.home@gmail.com, tel. 664468458
 2. Miejscem prowadzenia warsztatów jest pracownia HOKUS POKUS HOME, zlokalizowana pod powyższym adresem.
 3. Aktualna cena warsztatów, zawierająca koszt mebla oraz potrzebnych do stylizacji materiałów określona jest w zakładce WARSZTATY oraz w sklepie internetowym, pod daną ofertą warsztatów. Wszelkie modyfikacje konstrukcji na życzenie kursanta (np. dodanie nóżek, pogrubienie blatu, dodatkowe zdobienia ponad standard itp.) wiążą się z dodatkową opłatą, określaną indywidualnie z Organizatorem na etapie ustalania stylizacji. W zakładce WARSZTATYoraz w opisie oferty w sklepie znajduje się również szczegółowy opis zakresu tematycznego warsztatów.
 4. Ostateczna cena może ulec zmianom, na skutek istotnych i nieprzewidzianych wahań rynkowych np. znaczącego wzrostu cen materiałów/inflacji, o czym kursant będzie poinformowany na miesiąc przed ewentualną zmianą ceny, wówczas będzie miał prawo rezygnacji z oferty i pełnego zwrotu kosztów.
 5. Warunkiem zapisania się na warsztaty jest zapoznanie się z regulaminem warsztatów oraz wpłata Wpisowego w sklepie internetowym na wybrany, dostępny termin warsztatów.
 6. Po wpłacie wpisowego Kupujący otrzyma automatyczny e-mail z potwierdzeniem rezerwacji warsztatów.
 7. Na podstawie przyjętych zapisów zaczyna się kompletowanie 2- osobowej grupy, niezbędnej do odbycia się warsztatów. 
 8. Na około 2 miesiące przed terminem warsztatów Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail, przypominającą o uiszczeniu kolejnej wpłaty tj. Zadatku w wysokości 1700 zł m.in. na poczet materiałów szkoleniowych.
 9. Na około miesiąc przed planowaną datą warsztatów uczestnik otrzyma wiadomość e-mail, w celu omówienia szczegółów, dotyczących stylizacji komody, z którą będzie pracował (wybór koloru, zdobień, uchwytów itp.). 
 10. Zadatek należy uiścić na konto Organizatora:  Karolina Pach Hokus Pokus Home, ul. Na skraju 14, Książenice 05-825; ING Bank Śląski S.A
   73 1050 1298 1000 0092 9218 8902

    z dopiskiem: Imię i Nazwisko oraz termin warsztatów.

 11. W przypadku nie zebrania się pełnej grupy na konkretny termin pracownia pozostawia sobie prawo do zaproponowania innego terminu warsztatów lub odwołania danego terminu. Wówczas dokonywany jest całkowity zwrot wpłaconych pieniędzy lub wpłata przenoszona jest na poczet rezerwacji innego wolnego terminu warsztatów, wybranego przez uczestnika.
 12. Pozostałą część opłaty za warsztaty uczestnik wpłaca w formie przelewu na wyżej wskazane konto, maksymalnie na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
 13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach dokonana wpłata zostaje zwrócona w całości, pod warunkiem, że uczestnik odwołał lub przesunął udział w zajęciach  telefonicznie pod numerem 664468458 lub mailowo pod adresem hokuspokus.home@gmail.com nie później niż 14 dni od dokonania zakupu (i jednocześnie wcześniej niż na 60 dni przed terminem warsztatów). W przypadku rezygnacji z warsztatów po okresie 14 dni od dokonania zakupu, wpisowe nie podlega zwrotowi, a Zadatek zostanie zwrócony w całości, pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi nie później niż na 60 dni przed terminem warsztatów. W przypadku rezygnacji późniejszej niż na 60 dni przed terminem warsztatów, zarówno Wpisowe, jak i zadatek/cała wpłacona kwota nie podlegają zwrotowi. W takiej sytuacji, na prośbę Kupującego, Organizator może zaproponować inny wolny termin warsztatów w późniejszym czasie, w ramach wpłaconych środków.
 14. Z przyczyn niezależnych od Organizatora,  zastrzega on sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu warsztatów. Uczestnikowi przysługuje wówczas prawo do przeniesienia dotychczasowych wpłat na inny wolny termin lub prawo do zwrotu wniesionych wpłat w całości.
 15. Rozpowszechnianie tekstów, zdjęć i wszelkich materiałów instruktażowych bez zgody organizatora warsztatów, jest zabronione i podlega karze przewidzianej w Kodeksie karnym na mocy ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji warsztatowej z przebiegu zajęć w postaci zdjęć i filmów lub innych nośników multimedialnych oraz publikowania jej w serwisach społecznościowych pracowni (w tym na Facebooku, Instagramie oraz blogu firmowym i stronie internetowej).
 17. Postępy prac podczas warsztatów mogą być relacjonowane w ww. serwisach społecznościowych oraz portalach należących do Hokus Pokus Home. Uczestnik, zapisując się na warsztaty, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w ww. serwisach, ma jednak prawo do odmówienia zgody na publikację swojej twarzy. Odmowa taka powinna być złożona na piśmie (lub mailowo) przed rozpoczęciem warsztatów.
 18. Warsztaty w części, dotyczącej malowania  odbywają się w klimatyzowanym pomieszczeniu, natomiast prace stolarskie (głównie szlifowanie) odbywają się w częściowo ogrzewanym warsztacie. W okresie jesienno-zimowym zalecane jest przygotowanie cieplejszej odzieży wierzchniej i obuwia.
 19. Każdy dzień warsztatów ma przewidzianą przerwę obiadową. Jeśli uczestnik wyrazi chęć, organizator dostarcza dwudaniowy posiłek z pobliskiej restauracji (koszt ok. 30 zł za zestaw obiadowy – zupa + II danie, płatny gotówką na miejscu).
 20. Organizacja noclegów podczas warsztatów leży po stronie Uczestnika. W pobliżu pracowni znajduje się m.in Hotel Cyprus ( https://www.hotel-cyprus.pl/ ) czy Pensjonat Krzysin (https://www.krzysin.pl/).
 21. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych.
 22. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Karolina Pach HOKUS POKUS HOME, z siedzibą w Książenicach, ul. Na skraju 14, 05-825.
 23. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Hokus Pokus Home. Jednocześnie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, możliwość ich modyfikowania lub też usuwania z bazy klientów.
 24. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Wycofanie zgody oznacza brak możliwości wzięcia udziału w warsztatach, organizowanych przez Hokus Pokus Home.
 25. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu oraz poniższych zasad BHP.

ZASADY BHP MAJSTERKOWICZA

Uczestnik warsztatów ma obowiązek zastosować odzież ochronną podczas pracy z elektronarzędziami w Pracowni Hokus Pokus Home. Do środków ochrony należą okulary, maski przeciwpyłowe oraz opcjonalnie ochraniacze na uszy i rękawice ochronne.

Podczas majsterkowania dochodzi do emisji pyłu, od obrabianego materiału mogą odpryskiwać fragmenty materiału i wióry – dlatego należy chronić oczy i drogi oddechowe.
Przy wykonywaniu czynności takich, jak piłowanie, szlifowanie czy dłutowanie, należy wziąć pod uwagę ryzyko możliwych urazów dłoni, spowodowanych odpryskami materiału czy wiórów. Kompleksową ochronę w takich sytuacjach zapewniają tylko specjalne rękawice robocze. Przy pracy z użyciem ręcznych pilarek tarczowych, szlifierek taśmowych i wiertarek nie powinno się nosić rękawic; ponieważ mogłyby one dostać się pod obracające się części maszyny.
Należy pamiętać o ochronie dróg oddechowych: podczas wiercenia, piłowania, szlifowania, strugania lub frezowania należy chronić drogi oddechowe, stosując jednorazowe maski przeciwpyłowe – a jeszcze lepiej: maski chroniące przed drobnym pyłem. Podczas pracy, w której mają Państwo kontakt z wełną izolacyjną lub farbami i lakierami zawierającymi rozpuszczalniki odpowiedni stopień ochrony zapewniają maski z filtrem węglowym.

Trzeba unikać obciążeń spowodowanych hałasem: nie wolno lekceważyć zagrożenia słuchu przy pracach takich, jak wiercenie, piłowanie, szlifowanie itp. Do sporadycznych zastosowań wystarczą zatyczki do uszu. Jeśli często pracują Państwo z urządzeniami o dużej emisji hałasu, należy używać profesjonalnych ochraniaczy na uszy.

Warto zwrócić uwagę na odpowiedni strój roboczy: powinien być wygodny, dobrze przylegać do ciała. Należy unikać tkanin łatwopalnych. Zegarki i biżuteria mogą stanowić niebezpieczeństwo, dlatego należy je przed pracą zdjąć.
Dla własnego bezpieczeństwa należy związać dłuższe włosy, aby nie dostały się one pod pracujące narzędzie.

Scroll to Top